Trường THCS TT Lấp Vò tổ chức thành công hội nghị viên chức và người lao động

Ngày 13/10/2022 trường THCS TT Lấp Vò tổ chức hội nghị viên chức và người lao động, qua hội nghị đã thống nhất nhiều chỉ tiêu quan trọng, về chăm sóc và bảo vệ quyền lợi của người lao động trong đơn vị, thông qua và biểu quyết thống nhất chương trình thi đua của đơn vị. Đại diện công đoàn trường và ban giám hiệu đã ký kết giao ước thi đua.hncbcc 1 hncc4 hncbcc 2 Untitled-1 hncc 3